PUNJENJE SISTEMA

Samo pravilno napunjen sistem funkcioniše efikasno

Za pravilno funkcionisanje klima uređaja na automobilu neophodno je da u sistemu bude tačna količina rashladnog fluida (freona). Gas R-134a koji se koristi u savremenim sistemima auto klima ima vrlo visoku tačku isparenja pa samim tim i veliku zavisnost od ambijentalne temperatute. Upravo zbog toga efikasno punjenje sitema auto klime nije moguće korišćenjem klasičnih manometara.

U tom smislu u našem servisu koristimo digitalne servisne stanice poslednje generacije iz programa ARIAZONE čime se osigurava punjenje sistema tačnom količinom rashladnog fluida propisanom od strane proizvođača. Na taj način vaš klima uređaj dobija optimalne uslove za rad, a samim tim efikasnost hlađenja biće najbolja, a opterećenje motora i njegova potrošnja najmanja.

Klima uređaj potrebno je periodično servisirati kako bi svi parametri bili u granicama neophodnim za normalno funkcionisanje. Predviđeni interval od strane svih proizvođača za redovni servis je 2 godine, što znači da bi ga trebalo obaviti pred početak svake druge sezone korišćenja. U našem servisu ovaj postupak obavlja se mašinski i traje svega nekih 20-tak minuta. Redovni servis klime uključuje pražnjenje celokopne instalacije, zatim vakuumiranje kako bi se iz sistema izvukla sva vlaga nastala kao posledica zasićenja sušača ili intervencija na vozilu pri kojima je instalacija klime bila otvorena i izložena atmosferskim uslovima. Nakon vakuumiranja i testiranja na eventualna curenja u instalaciji mašina u sledećoj fazi ubacuje u sistem sintetičko PAG ulje koje se pri radu klime meša sa freonom praveći tako smešu ulje/gas neophodnu za rad sistema klime. Na kraju ubacuje se i freon R-134a u tačno propisanoj količini, sistem pušta u rad uz proveravanje pritisaka u sistemu. U sklopu redovnog servisa klime obavlja se i zamena filtera kabine (polenski filter) ukoliko ovaj već nije zamenjen pri redovnim servisima vozila. U uslovima korišćenja vozila u gradskoj sredini uobičajeni interval zamene polenskog filtera je na svakih 6 meseci.

Za naše cenjene klijente obezbedili smo i gas 1234yf koji se koristi na novijim modelima klima uređaja. Izbor adekvatnog gasa od presudnog je značaja za ispravan rad vašeg klima uređaja. Zato ovaj posao prepustite profesionalcima!

Postupak punjenja i servisiranja sistema auto klime potrebno je uraditi jednom godišnje pred početak sezone Auto Klime Sale

Za sve informacije i zakazivanje termina za punjenje i servis auto klime kontaktirajte nas putem telefona 062/254-914Doneli ste pravu odluku?

Rezervišite vaš termin i rešite vaš problem...